LEes je even mee?

Algemene voorwaarden

Facturering

De factuur dient binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te worden.

Extra Kosten

Op de offerte worden alle diensten en de daaraan gekoppelde kosten benoemd. Voor extra werkzaamheden buiten deze genoemde diensten om wordt een meerprijs berekend. Deze extra kosten worden duidelijk gecommuniceerd. 

Annulering opdracht

Wanneer de opdracht, na schriftelijk akkoord op de offerte, wordt geannuleerd, is de opdrachtgever een volledige betaling verschuldigd. 

En verder...

Naamsvermelding

Bij illustraties en huisportretten is Studio Caats ten alle tijden gerechtigd het werk op een passende manier te signeren. 

Promotie & licentie

Studio Caats is gerechtigd het werk (illustraties, grafisch vormgeving en anders) te gebruiken voor promotiedoeleinden van Studio Caats. Hieronder vallen social media, portfolio en promoties. Studio Caats maakt gebruik van een niet-exclusieve licentie, mits anders afgesproken. 

Auteursrecht

Het auteursrecht blijft bij Studio Caats, tenzij anders aangegeven of besproken. 

Eigendomsrecht

Studio Caats is niet verantwoordelijk voor fouten in de tekst of in het drukwerk. Na controle en schriftelijk akkoord van de opdrachtgever over het definitieve ontwerp is geen aanspraak te maken op correctie(s) door Studio Caats. 

Wijzigingen aanbrengen in originelen

Het is niet toegestaan, zonder overleg met Studio Caats, wijzigingen aan te brengen in het werk van Studio Caats.